Pertanyaan & Alamat


Segala pertanyaan hendaklah diajukan kepada pejabat pentadbiran Yayasan seperti berikut:

Setiausaha Eksekutif
YAYASAN SULTAN ISKANDAR JOHOR
Rumah Johor (JKR 1255)
Jalan Carruthers
Bukit Tunku
50480 Kuala Lumpur

No. Telefon: 03-26970284
No. Faks: 03-26970285
E-mail: ysij1984@gmail.com